Gwarancja

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących serwisu i napraw prosimy o kontakt z dostawcą zakupu.

Oświadczenie o gwarancji:

W przypadku wszystkich zapytań dotyczących gwarancji i serwisu Optimal Audio będzie kontaktować się bezpośrednio wyłącznie ze swoimi zatwierdzonymi dystrybutorami, a nie ze stronami trzecimi lub użytkownikami końcowymi. Dlatego proszę najpierw skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania pomocy.

Wszystkie produkty Optimal Audio i ich części są objęte trzyletnią gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze od daty sprzedaży.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu pierwotnego zakupu. W okresie gwarancji Optimal Audio lub autoryzowany przedstawiciel serwisowy Optimal Audio wymieni lub naprawi dowolny produkt Optimal Audio, który jest wadliwy pod względem materiału lub wykonania bez żadnych kosztów. Niniejsza gwarancja jest wyłączna i żadna inna gwarancja nie jest wyrażona ani dorozumiana. Niniejsza gwarancja nie wpływa na Twoje prawa ustawowe.

 

Wyłączenia gwarancji:

  • Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem lub nieprawidłową instalacją. Obejmuje to uszkodzenie wszelkich akcesoriów instalacyjnych.
  • Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym podłączeniem lub użytkowaniem produktu niezgodnie ze specyfikacjami operacyjnymi. Obejmuje to uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przetwarzaniem sygnału, wzmocnieniem i uszkodzeniem spowodowanym przepięciem.
  • Wady spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, wystawieniem na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, działaniem siły wyższej lub wypadkiem lub jakimkolwiek użyciem tego produktu niezgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Optimal Audio.
  • Uszkodzenia spowodowane zużyciem podczas normalnego użytkowania. Optimal Audio nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne.